Show simple item record

dc.contributor.authorBjerkholt, Olav
dc.date.accessioned2011-11-02T16:53:23Z
dc.date.available2011-11-02T16:53:23Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.citationSosialøkonomen, Årg. 35, nr. 10 (1984), S. 33-39no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/178008
dc.description.abstractOlje- og gassforekomstene i Nordsjøen representerer en formuesverdi av enorme dimensjoner. Oljevirksomheten utgjør i dag 15 prosent av bruttonasjonalproduktet og vil vokse til 25-30 prosent av bruttonasjonalproduktet i år 2000 ifølge den utviklingen som er skissert i Regjeringens Langtidsprogram 1982-1985. De viktigste valg vi står overfor i oljepolitikken er utvinningstempoet og bruken av oljeinntektene. 1 artikkelen presenteres foreløpige resultater fra et forskningsprosjekt i Statistisk Sentralbyrå om konsekvensene av ulike valg i oljepolitikken. Oljeinntektene kan plasseres i utlandet som en reserve vi kan trekke på etter at oljeressursene er uttømt. De kan alternativt utnyttes øke konsumveksten. Dette innebærer imidlertid en sterkere omstilling mellom næringene. Artikkelen inneholder også noen forsøksvise beregninger av fylkesvise virkninger for sysselsettingen av den utvikling fram mot år 2000 som er trukket opp i Langtidsprogrammet.no_NO
dc.publisherSamfunnsøkonomenes foreningno_NO
dc.subjectSamfunnsøkonomino_NO
dc.subjectOljevirksomhetenno_NO
dc.subjectOljepolitikkno_NO
dc.subjectOljeinntekterno_NO
dc.subjectBosettingno_NO
dc.subjectSysselsettingno_NO
dc.subjectNæringsutviklingno_NO
dc.titleHva skal vi leve av - og hvor skal vi bo?no_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumbers. 33-39no_NO
dc.source.volumeÅrg. 35no_NO
dc.source.journalSosialøkonomenno_NO
dc.source.issueNr. 10no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record