Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBhuller, Manudeep
dc.contributor.authorAaberge, Rolf
dc.date.accessioned2012-03-05T17:45:34Z
dc.date.available2012-03-05T17:45:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationSøkelys på arbeidslivet, Vol. 27, nr. 4 (2010) , 263-289no_NO
dc.identifier.issn1504-7989
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/178086
dc.descriptionOriginalartikkelen er publisert i tidsskriftet "Søkelys på arbeidslivet", nr 4 (2010) og i Universitetsforlagets artikkelbase "Idunn": http://www.idunn.no/ts/spa/2010/04/art04no_NO
dc.description.abstractHovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av økonomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere. Tidligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innvandrere enn i befolkningen for øvrig, samtidig som det er store variasjoner i inntektsforholdene blant innvandrere. Vi har imidlertid begrenset kunnskap om hvor vidt forekomsten av økonomisk fattigdom blant innvandrere er av midlertidig eller permanent karakter. Spørsmålet om og eventuelt i hvilken grad kommunale tjenester reduserer fattigdommen blant innvandrere, har heller ikke blitt viet oppmerksomhet i tidligere studier. For å belyse disse spørsmålene har vi i denne studien benyttet individuelle inntektshistorier og detaljerte regnskapsopplysninger fra norske kommuner for perioden 1993–2007. I de fleste OECD-landene er studier av fattigdom basert på en relativ definisjon av fattigdom, det vil si at fattigdomsgrensen blir bestemt av den generelle levestandarden i samfunnet. Betydningen av begrepet fattigdom ligger dermed nærmere uakseptabel lav levestandard enn absolutt nød. Tidligere studier basert på data for årlig kontantinntekt har vist at forekomsten av fattigdom er mer utbredt blant innvandrere enn i befolkningen for øvrig, samtidig som det er store variasjoner i inntektsforholdene blant innvandrere.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetno_NO
dc.relation.urihttp://www.idunn.no/ts/spa/2010/04/art04
dc.subjectInnvandrereno_NO
dc.subjectFattigdomno_NO
dc.subjectØkonomiske forholdno_NO
dc.subjectArbeidsledighetno_NO
dc.subjectYrkesaktivitetno_NO
dc.subjectYrkesdeltakelseno_NO
dc.subjectSysselsettingno_NO
dc.subjectNorgeno_NO
dc.subjectInntektno_NO
dc.subjectVitenskapelig tidsskriftsartikkel
dc.titleØkonomisk fattigdom blant innvandrereno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber263-289no_NO
dc.source.volumeVolum 27no_NO
dc.source.journalSøkelys på arbeidslivetno_NO
dc.source.issueNr. 4no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel