• Utviklingen i husholdsinntekt etter kjønn, livsfase og generasjon 

      Skrede, Kari (Journal article, 2010)
      Inntektsforskjellene etter livsfase og kjønn er mindre på husholdsnivå enn på individnivå. Mens individuelle inntekter ble presentert i forrige nummer av Økonomiske analyser, ser vi her på husholdsinntekter. Mellom 30 og ...