• Oppdaterte framskrivinger av arbeidsstyrke, pensjonsutgifter og finansbyrde 

      Fredriksen, Dennis; Gunnes, Trude; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2008)
      I forbindelse med pensjonsreformen har Statistisk sentralbyrå gjennomført oppdaterte beregninger av eff ektene på pensjonsutgifter, arbeidsstyrke og fi nansieringsbyrde. Utgangspunktet for blant annet utdanning og ...