• Politikken overfor familier med førskolebarn - noen veivalg 

   Håkonsen, Lars; Kornstad, Tom; Løyland, Knut; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2003)
   Familiepolitikken har stått sentralt i den politiske debatten det siste tiåret. Samlet sett har overføringene til barnefamiliene økt med 30-40 prosent i perioden, og blant annet er to store satsinger vedtatt. Vi tenker ...
  • Utviklingen i husholdsinntekt etter kjønn, livsfase og generasjon 

   Skrede, Kari (Journal article, 2010)
   Inntektsforskjellene etter livsfase og kjønn er mindre på husholdsnivå enn på individnivå. Mens individuelle inntekter ble presentert i forrige nummer av Økonomiske analyser, ser vi her på husholdsinntekter. Mellom 30 og ...