• Bedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd 

      Telle, Kjetil; Pham, Hong (Journal article, 2009)
      Unge, ugifte menn som opplever at arbeidsplassen legges ned, begår mer kriminalitet enn tilsvarende menn som ikke opplever nedskjæringer.