• Befolkningen blir eldre 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2004)
   Befolkningsframskrivinger viser at befolkningen vil bli eldre, nesten uansett hvilke forutsetninger som gjøres. Norge får ingen midlertidig eldrebølge, men en varig høy eldreandel og forsørgerbyrde. Aldringen unngås ikke ...
  • Bør forventet levealder beregnes for små befolkninger? 

   Pedersen, Hilde Eirin (Journal article, 2011)
   Det er store geografiske forskjeller i dødeligheten i Norge. For eksempel har finnmarkinger lenge hatt en forventet levealder ved fødselen som er omtrent tre år lavere enn personer fra Sogn og Fjordane. Det er stor interesse ...