• Lange arbeidsdager for gårdbrukeren 

      Løwe, Torkil (Journal article, 2003-12)
      Andelen heltidsbønder krymper stadig. Av ti norske gårdbrukere er bare fire heltidsbønder, to har inntektsgivende biarbeid og fire har annet hovedyrke. Blant dem uten melkekyr, eller med mindre enn 100 mål jordbruksareal, ...