• Miljømerking og handel 

   Greaker, Mads (Journal article, 2002)
   Er miljømerking av mer miljøvennlige produkter først og fremst en form for skjult proteksjonisme? Dvs. erstatter I-landene toll og andre typer handelshindringer med miljømerkeordninger for å holde U-lands produkter ute ...
  • Tjenestehandel med utlandet har økt mye 

   Andersen, Kirsten Hegsvold (Journal article, 2009)
   Tjenestehandelen med utlandet har nesten doblet seg fra 1999 til 2008. Norge tjener mest på eksportinntektene fra sjøfartsnæringen, mens de største utgiftene er knyttet til nordmenns utenlandsreiser. De viktigste hande ...