• Utviklingen i skjermingsstøtten til norske næringer på 1990-tallet 

   Fæhn, Taran; Jørgensen, Jørn-Arne; Åvitsland, Turid (Journal article, 1998)
   I de senere årene har den norske handelspolitikken hatt klare intensjoner om liberalisering. Blant annet har Norge i løpet av 1990-tallet ratifisert to omfattende internasjonale handelsavtaler, nemlig avtalen om det ...
  • Velferdsvirkninger av multinasjonale handelsavtaler 

   Fæhn, Taran; Holmøy, Erling (Journal article, 1999)
   Artikkelen analyserer velferdsvirkninger av fire handelsavtaler som Norge har undertegnet på 90-tallet: EØS-avtalen, WTO-avtalen, samt to avtaler som begrenser subsidiene til henholdsvis fiskeriene og verftsindustrien. ...