• Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? 

      Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim (Journal article, 2011)
      Nedbyggingen av petroleumsnæringen vil i seg selv neppe innebære store makroøkonomiske utfordringer for norsk økonomi. Bare åtte prosent av dagens sysselsetting er direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnæringen. ...