• Utvikling i sysselsetting og lønn etter 1930 

      Hansen, Stein; Skoglund, Tor (Journal article, 2008)
      I 2007 var det mer enn dobbelt så mange sysselsatte i Norge som i 1930, mens sysselsettingen i tjenestenæringene er mer enn firedoblet. Andelen sysselsatte i primærnæringene er redusert fra 41 til 3 prosent i denne perioden. ...