• Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet i 2006 

      Brathaug, Ann Lisbet (Journal article, 2005)
      Forbedringer i nasjonalregnskapet (metode og data) innarbeides gjennom hoved-/tallrevisjoner om lag hvert femte år. For å sikre sammenlignbare tidsserier foretas det da også historiske tilbakeregninger. En ny hovedrevisjon ...