• Hva er nytten av et godt miljø? : noen regneeksempler 

      Medin, Hege; Nyborg, Karine (Journal article, 1999)
      Nytte-kostnadsanalyse er en metode der fordeler og ulemper ved offentlige prosjekter sammenliknes ved at alle virkninger verdsettes i kroner og øre. Det viser seg imidlertid at interessene til bestemte grupper blir tillagt ...