Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDagsvik, John K.
dc.contributor.authorJia, Zhiyang
dc.contributor.authorKornstad, Tom
dc.contributor.authorThoresen, Thor Olav
dc.date.accessioned2011-01-13T09:39:46Z
dc.date.available2011-01-13T09:39:46Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationØkonomiske analyser, Årg. 26, nr. 6 (2007), s. 39-47en_US
dc.identifier.issn1504-5625
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/178359
dc.descriptionVed bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Artiklene er tilgjengelig på internett: www.ssb.no/oaen_US
dc.description.abstractLOTTE-Arbeid er en ny modell innenfor den såkalte LOTTE-familien av mikrosimuleringsmodeller, utviklet for å simulere virkninger på husholdningers arbeidstilbud av endringer i skattesystemet. Hovedformålet er å gi anslag på proveny- og fordelingseffekter av endringer i skattesystemet når det tas hensyn til at slike endringer påvirker arbeidstilbudet for lønnstakere. Artikkelen presenterer modellen og gjøre rede for hvordan dens egenskaper har blitt testet ut. Modellen er blant annet brukt til å studere arbeidstilbudseffekter av skatteendringene ved skatteomleggingen i 2006. Simuleringene viser at endringer i beskatningen av lønnstakere fra 2004 til 2006 førte til en moderat økning i arbeidstilbudet for både kvinner og menn, både når det gjelder hvor stor andel som ønsker å arbeide, og når det gjelder gjennomsnittlig arbeidstid gitt at en jobber. Endringene er størst for gifte/samboende kvinner og menn og mindre for enslige.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.subjectØkonomisk politikken_US
dc.subjectSkattesystemeren_US
dc.subjectSkatteren_US
dc.subjectLOTTE (modell)en_US
dc.subjectSimuleringsmodelleren_US
dc.subjectArbeidstilbuden_US
dc.subjectSkattemodelleren_US
dc.titleLOTTE-arbeid : mikrobasert modell for beregning av arbeidstilbudseffekter av skatteendringeren_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.source.pagenumber39-47en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel