• Flere tar høyere utdanning 

      Hossein, Moafi; Aamodt, Marianne (Journal article, 2009)
      I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 prosent, men det er store geografiske forskjeller i utdanningsnivået. I Finnmark og Hedmark har henholdsvis 39 og 37 prosent ...