• Flere eldre mottar hjemmesykepleie : pleie- og omsorgstjenester 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Svalund, Jørgen (Journal article, 2005)
   Antallet institusjonsplasser har gått ned de senere år, mens flere mottar hjemmesykepleie. Videre har det blitt flere plasser i institusjoner som er rettet mot personer med helsesvikt, og færre aldershjem. Samtidig som ...
  • Mer hjemmetjenester til mottakere under 67 år : pleie og omsorg 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald (Journal article, 2006)
   Mens stadig flere under 67 år mottar pleie- og omsorgstjenester, har økningen i antallet mottakere som er 80 år eller eldre de siste 10 årene, vært beskjeden. I aldersgruppen 67-79 år har det blitt færre mottakere. ...
  • Pleie- og omsorgstjenester 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald (Journal article, 2004)
   Antallet institusjonsbeboere har sunket svakt de siste årene, mens stadig flere mottar hjemmebaserte tjenester. Ettersom stadig flere plasser i aldershjem har blitt nedlagt, har den gjennomsnittlige pleietyngden per ...