• Alt du tenker, er feil : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011)
   «Alt du tenker, er feil», kunne New Scientist melde tidligere i år (14. mai). En liten overdrivelse, kanskje, men forskning har gjentatte ganger vist hvor sterkt vårt virkelighetsbilde er preget av illusjoner og feiloppfatninger.
  • Alvor og moro med navn : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2008)
   Blir vår livsskjebne formet av navnet vi blir tildelt? Er det mer sannsynlig at en Tandstad velger å bli tannlege enn en Brandstad? Kan navn som inneholder positivt ladede symboler, legge år til livet? De fleste lesere vil ...
  • Begeistring - bare for de unge? 

   Barstad, Anders (Journal article, 2009)
   I kultromanen til Erlend Loe, «Naiv. Super», skriver hovedpersonen lister over det han har, og det han mangler. Begeistring inngår i oversikten over det som mangler. Senere i romanen skriver han en liste over alt som pleide ...
  • Eksistensiell statistikk : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011-06)
  • Epidemisk nakenløping : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011-02)
  • Et lyst sinn, et langt liv? : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2009-06)
   Det begynte i 1930. Fra dette året av ble nonnene som tilhørte en bestemt klosterorden i USA, bedt om å skrive en kort selvbiografi før de avla sitt endelige løfte om å vie sitt liv til Gud og det katolske fellesskapet. ...
  • Få isolerte, men mange er plaget av ensomhet 

   Barstad, Anders (Journal article, 2004-11)
   Om lag 2 prosent av den voksne befolkningen, anslagsvis 70 000 personer, oppgir at de ikke har noen å snakke fortrolig med, og like mange sier at de ikke har noen som står dem så nær at de kan regnes med ved personlige ...
  • Flere vennskap og stabil organisasjonsdeltaking : sosial deltaking 

   Barstad, Anders (Journal article, 2006-12)
   Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte personer i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av at stadig flere samliv blir oppløst. Flere oppgir at de har fortrolige venner. Selv om en liten ...
  • Flere vennskap og stabil organisasjonsdeltaking : sosial og politisk deltaking 

   Barstad, Anders (Journal article, 2005-09)
   Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av at stadig flere samliv blir oppløst. Flere oppgir at de har fortrolige venner. Selv om en liten del av ...
  • Gode venner - sjeldne fugler? : vennskap 

   Barstad, Anders (Journal article, 2009-03)
   LOGG bekrefter den positive utviklingen av vennskapsforholdene som andre undersøkelser har vist. Noen grupper i befolkningen har imidlertid større risiko for mangelfulle vennskapsforhold enn andre: menn, eldre, enslige ...
  • Helse, kontakt og berøring : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011-05)
  • Hvorfor bruker vi ikke mer tid på det som gir størst glede? 

   Barstad, Anders (Journal article, 2009-04)
   Hvilke gjøremål gir dypest glede? For noen er det kanskje en festlig kveld på byen med gode venner. Eller fotturer i fjellheimen, der lufta smaker som vin, og utsikten tar pusten fra deg. Andre vil framheve yrkesstoltheten, ...
  • Latterepidemier og eksemplets makt : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2010-06)
   Len deg rolig tilbake, ta et par dype åndedrag, og forestill deg følgende: Det er en solfylt fredag ettermiddag, og på en kafé inne på Oslo S, landets mangeårige kommunikasjonssentrum, forteller en mann en vits, en helt ...
  • Levekår i storbyene : noen bydeler er særlig utsatte 

   Barstad, Anders (Journal article, 2003-05)
   Det er en tendens til opphopning av levekårsproblemer i de store byene. Sammenlignet med spredtbygde strøk er det en klart større andel personer i storbyområdene som har problemer på minst to eller tre levekårsområder ...
  • Livet - drøm eller virkelighet : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2010-05)
   "Mindfulness" er en bevissthetstilstand som innebærer at virkeligheten kan oppleves på en mer direkte og "ufiltrert" måte enn vanlig, uten skylappene som vanemessige kategoriseringer, vurderinger og fortolkninger fører med ...
  • Mening, moral og vakre handlinger : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2010-10)
   Etter hvert foreligger en del forskning som setter spørsmålstegn ved antakelsen om at et "strengt" moralsk liv nødvendigvis er forbundet med forsakelse og offer. Noen undersøkelser tyder på at moraliteten skaper mere, ...
  • Når latteren måles i tall : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2008-06)
  • Rikere, og hva så? : sosiale indikatorer 1980-2004 

   Barstad, Anders; Ellingsen, Dag; Hellevik, Ottar (Journal article, 2004-09)
   Vi er blitt rikere, mer velutdannede, mer likestilte, mer urbaniserte og bor bedre og eier mer. Sysselsettingen er høy og levealderen likeså. Hvordan har det påvirket kvaliteten på våre liv og våre sosiale relasjoner? Det ...
  • Ritualer og energi : utenom allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2010-02)
   Hva er likheten med å håndhilse på en ukjent person og å delta i en begravelse? Begge deler er et ritual. Gjennom uformelle og formelle ritualer som disse sparer vi psykisk energi, fordi vi vet nøyaktig hva som er forventet ...
  • Sosial og politisk deltaking 

   Barstad, Anders (Journal article, 2004-09)
   Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av det økende antallet samlivsoppløsninger. Flere oppgir at de har fortrolige venner. Organisasjonsdeltakingen ...