• Norsk økonomi - en konjunkturhistorie 

   Benedictow, Andreas (Journal article, 2006-12)
   Denne artikkelen gir en kortfattet oversikt over utviklingen i norsk økonomi fra slutten av 1980-tallet og fram til i dag. Konjunkturutviklingen beskrives i grove trekk, og sentrale begivenheter innvilges en litt grundigere ...
  • Norsk økonomi gjennom 20 år : økonomi 

   Benedictow, Andreas (Journal article, 2005-09)
   I denne artikkelen gis en kort presentasjon av norsk økonomi gjennom 20 år. Vi går gjennom konjunkturutviklingen i grove trekk, og innvilger oss noen korte stopp ved viktige begivenheter og utviklingstrekk. Vi tar sats fra ...