• De fleste over 80 år stemmer : valgdeltakelse blant de eldste 

      Berglund, Frode; Kleven, Øyvin; Normann, Tor Morten (Journal article, 2009-06)
      De eldre utgjør en stadig økende andel av befolkningen, og interessen for deres politiske engasjement øker i takt med dette. For første gang kan Statistisk sentralbyrå vise tall for valgdeltakelsen blant personer over 80 ...