• Det svinger i norsk økonomi 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 2008)
   Norsk økonomi har nettopp vært gjennom nærmere fem år med meget høy vekst. Nå har det snudd, og verdensøkonomien opplever sterk turbulens. Statistisk sentralbyrås prognoser fra midt i oktober 2008 peker fremdeles i retning ...
  • En oljesmurt økonomi : med harelabb over 35 års konjunkturhistorie : økonomi 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 2007)
   Den økonomiske utviklingen svinger – også i Norge. Perioder med høy vekst i produksjon og inntekt avløses av perioder med lav eller ingen vekst. I løpet av de siste 35 årene har arbeidsledigheten beveget seg mellom 2 og ...