• Vaksne bruker tannlegetenester ulikt : tannhelse blant vaksne 

      Ekornrud, Trond; Jensen, Arne (Journal article, 2011-10)
      Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne. Kvinner går oftare til tannlegen enn menn, og dei yngste går sjeldnast. Vidare går dei med høg utdanning og høg inntekt oftare til tannlege, og ...