• Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden 

   Ellingsen, Dag; Pedersen, Hege Kristin Fosser (Journal article, 2006-03)
   Etter mer enn 30 år med høyt kvalifiserte gjetninger, har SSBs kvalifiserte spåkvinner og -menn uttalt seg igjen. De ser ikke bort fra at norske kvinner i 2050 kan forvente å bli 94 år gamle, at innvandrerbefolkningen er ...
  • Det var på tide : framskrivning av innvandrerbefolkningen 

   Ellingsen, Dag; Pedersen, Hege Kristin Fosser (Journal article, 2006-03)
   – Flere miljøer i innvandringsdebatten har lenge kommet med antydninger om at vi kan si noe om hvor mange innvandrere vi vil ha i framtiden, men at vi ikke tør å fortelle det av redsel for konsekvensene av å vise hvor mange ...
  • Færre virksomheter utsatt? : økonomisk kriminalitet 

   Ellingsen, Dag (Journal article, 2010-06)
   I 2008 rapporterte færre norske virksomheter at de var utsatt for en eller flere former for økonomisk kriminalitet sammenliknet med 2003. De som rammes nå, er også ofre for færre lovbrudd. Nedgangen kan skyldes en reell ...
  • La meg være ung! : sosiale indikatorer 2007 

   Ellingsen, Dag (Journal article, 2007-12)
   Wenche Myhre kom med sin oppfordring da dagens unge knapt var påtenkt. Men slagordet virker mer populært enn noensinne. La utdanningen ta sin tid! La oss leve i et urbant mangfold med mange venner! La villa, Volvo og valg ...
  • Mange krigsbarn med vanskelige levekår 

   Ellingsen, Dag (Journal article, 2004)
   Sammenliknet med sine jevnaldrende kommer krigsbarna som gruppe dårligere ut på nesten samtlige levekårsfelter. Særlig den høye dødeligheten blant krigsbarn vitner om problematiske liv. Skilsmisseandelen er høyere enn blant ...
  • Mange låner mye : innnvandrere og deres norskfødte barn på lånemarkedet 

   Ellingsen, Dag (Journal article, 2011)
   Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre gjør på flere vis som resten av befolkningen på lånemarkedet, og likheten er til en viss grad større jo lenger de har bodd her. Men avstanden mellom dem som låner svært mye, ...
  • Mens vi venter på eldrebølgen 

   Ellingsen, Dag (Journal article, 2006-12)
   kan vi glede oss over «de nye eldre», de ganske så friske og rørlige, litt mer velstående eldre, som lever lenger enn noen før dem. I et land i en misunnelsesverdig økonomisk og sosial posisjon, har vi fremdeles bekymringer. ...
  • Rikere, og hva så? : sosiale indikatorer 1980-2004 

   Barstad, Anders; Ellingsen, Dag; Hellevik, Ottar (Journal article, 2004-09)
   Vi er blitt rikere, mer velutdannede, mer likestilte, mer urbaniserte og bor bedre og eier mer. Sysselsettingen er høy og levealderen likeså. Hvordan har det påvirket kvaliteten på våre liv og våre sosiale relasjoner? Det ...
  • Statistikk avslører folkemord 

   Ellingsen, Dag (Journal article, 2003-03)
   1. juni 2000 vitnet SSB-forskeren Helge Brunborg for krigsforbryterdomstolen i Haag. Etter halvannet års nitidig dokumentasjon av grusomheter kunne han og hans kolleger fastslå at etter massakren i Srebrenica i juli 1995 ...
  • Sørlandet fortsatt på etterskudd : likestilling mellom kvinner og menn 

   Ellingsen, Dag (Journal article, 2010-02)
   Kommunene i Agder har ligget lavt på Statistisk sentralbyrås likestillingsindeks de ti årene den er publisert. Den ferske revisjonen av indeksen har ikke endret bildet. Det er særlig kvinnenes beskjedne bidrag i det lønnede ...
  • Tryggere, men kanskje kjedeligere : barndom 

   Ellingsen, Dag (Journal article, 2008-06)
   Risikoen for at et lite guttebarn skal dø i en ulykke er i dag om lag en niendedel av hva den var i 1950- og 1960-årene. Også for jenter er risikoen sunket dramatisk. Barn drukner sjeldnere nå enn da, blant annet fordi vi ...
  • Varehandel, hotell og restaurant mest utsatt : virksomheter og økonomisk kriminalitet 

   Ellingsen, Dag; Sky, Vibeke (Journal article, 2005-06)
   Om lag hver femte virksomhet med fem eller flere ansatte ble i 2003 utsatt for en eller flere tilfeller av økonomisk kriminalitet. Det er mer vanlig for private og offentlige virksomheter å bli ofre for økonomisk kriminalitet ...