• Menn fortsatt i førersetet : kvinner og menn i næringslivet 

      Bartsch, Beate; Skårerhøgda, Martin (Journal article, 2010-10)
      Kvinner innehar nå 40 prosent av styrevervene i allmennaksjeselskapene. Dette er blitt oppnått gjennom innføring av kjønnskvotering. Likevel er det fortsatt menn som dominerer på de fleste områder i næringslivet. 83 prosent ...