• 5 prosent har lagt seg under kniven : kosmetisk kirurgi 

      Ramm, Jorun; Soest, Tilmann von (Journal article, 2011)
      Kosmetisk kirurgi er et hyppig omtalt tema i media, men vi vet lite om hvor mange og hvem som blir operert. Tall fra levekårsundersøkelsen om helse i 2008 viser at nærmere 5 prosent i alderen 18-65 år, 7 prosent kvinner ...