• Utvikling i regionale arbeidsmarkeder 

      Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 2009-12)
      Sysselsettingsutviklingen i Norge har gått i retning av en viss geografisk sentralisering, men graden av sentralisering varierer klart, avhengig av konjunkturforløpet. Sentraliseringen dempes noe av blant annet politikk ...