• Avislesing ikke lenger for alle : aviser - opplag, lesing, abonnement 

   Høst, Sigurd; Vaage, Odd Frank (Journal article, 2010)
   Vi kjøper og leser aviser i mindre grad nå enn før. Samlet opplag går ned, og færre leser aviser regelmessig. Siden slutten av 1990-tallet har nedgangen vært størst blant de unge og de med lavest utdanning. Siden midten ...
  • En av tre spiller et instrument : fritid og kultur 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2010-12)
   Vi bruker stadig mer tid på fysiske aktiviteter, og seks av ti trener mer enn en gang i uka. En av tre har deltatt på et idrettsarrangement i løpet av de siste to årene, og fotball er den mest populære idretten. Det er ...
  • Fritid og kultur 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2004-09)
   De seinere åra har besøk på klassiske konserter, kino og teater økt. Befolkningens egenaktivitet på kulturfeltet har derimot gått litt nedover. Færre spiller i musikkorps eller er medlemmer i Norges Idrettsforbund. Vi ...
  • Gammel og ung - alle er mer fysisk aktive : mosjon - etter alder, kjønn og utdanning 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2009-06)
   Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne gruppen trente 60 prosent tre-fire ganger i uka i 2007, nesten dobbelt så mange som i 2001. ...
  • God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2003-12)
   Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den tiden unge eldre bruker til inntektsarbeid gått ned med en tredel. Denne nedgangen gjelder kun menn. Blant de sysselsatte kvinnene ...
  • Hun går på tur - han løper : fritid, kultur- og mediebruk blant kvinner og menn 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2010-02)
   Kvinner og menn trener nesten like ofte, men på ulike måter. Mens kvinner trener mest aerobic og går raske turer, spiller menn fotball, trener styrke og jogger. Menn bruker også mer tid enn kvinner på idrettsarrangementer, ...
  • Internettavisene demper nedgangen i lesing av papiraviser 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2004-12)
   Det ser ikke ut til at den enkle tilgjengeligheten til aviser via Internett har ført til at flere leser aviser totalt sett, den har heller vært med på å dempe nedgangen blant de leserne som i størst grad har "sviktet" de ...
  • Jentene er mest hjemme : barn og unges tidsbruk 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2002-10)
   Barn er hjemme 15 timer per dag og jentene er mer hjemme enn guttene. De eldre tenåringene legger seg naturlig nok betydelig seinere enn 9-12-åringene. Til gjengjeld står de opp tilsvarende seinere. En betydelig del av ...
  • : Jenter og gutter bruker tiden forskjellig : barn og unges tidsbruk 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2002-10)
   Hovedaktiviteten til både barn og unge er skolegang. Svært få barn har inntektsgivende arbeid i vanlig betydning, men en stor del utfører oppgaver hjemme som de får betalt for. Både blant barn og unge er det jentene som i ...
  • Kulturinteressen øker, også på landet 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2009-12)
   Både kulturtilbudet og andelen innbyggere som går på arrangementer på små steder rundt om i landet, såkalte spredtbygde strøk, har økt i de siste 17 åra. Men begge deler er fremdeles størst i hovedstadsregionen og de store ...
  • Kvinner er de ivrigste kulturbrukerne : fritid og kultur 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2005-09)
   Menn og kvinner i alle aldersgrupper har fått mer fritid de siste 30 åra. De seinere åra har besøk på klassiske konserter, på kino og på teater økt, med kvinner som de mest ivrige kulturbrukerne. Befolkningens egenaktivitet ...
  • Mer fritid, mindre husholdsarbeid : utvikling i tidsbruk de siste 30 årene 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2002-10)
   Vi har fått mer fritid gjennom de siste tiårene, mye fordi vi har kuttet ned på husholdsarbeidet. Et kutt som særlig kvinnene har gjort. Stadig flere menn deltar i slikt arbeid, men hver enkelt mann gjør ikke så mye mer. ...
  • Mer Internett-bruk og boklesing : mediebarometeret 2005 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2006-05)
   Hele 55 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette er 11 prosentpoeng mer enn i 2004. Stadig flere har blitt tilknyttet bredbånd. Boklesing er også på vei oppover, men nedgangen i avislesing ...
  • Mer internettbruk og flere dager på ferie : fritid og kultur 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2007-12)
   Kvinner og menn i alle aldersgrupper har fått mer fritid de siste 30 åra. Besøk på klassiske konserter, kino og teater har økt, med kvinner som de mest ivrige kulturbrukerne. Internettbruken er i kraftig vekst. Unges lesing ...
  • Mer kulturelle enn nordmenn flest : kulturbruk blant Oslo-folk 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2010-06)
   Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere går på kino, teater, musikaler, revyer, kunstutstillinger ...
  • Mest mosjon og idrett blant de med høy inntekt og utdanning 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2004-11)
   Høy utdanning og inntekt har en klar sammenheng med både hvor mye man mosjonerer, hvor mange ulike aktiviteter man deltar i og utgifter til slike aktiviteter. I de fleste enkeltidrettene er det derimot ingen klar sammenheng ...
  • Myten om spreke nordmenn står for fall : tidsbruk i Europa 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2008-04)
   Hvis vi nordmenn tror at vi er et særlig aktivt folkeferd, så stemmer ikke det med virkeligheten. Tidsbruksundersøkelsene som er gjennomført i Europa i de seinere åra, gjør det mulig å sammenligne hvor mye befolkningen i ...
  • Nordiske menn gjør mest hjemme : tidsbruk i europeiske land 

   Rydenstram, Klas; Vaage, Odd Frank (Journal article, 2008-02)
   Mens gifte eller samboende menn i Norge og Sverige gjør nær 40 prosent av husholdningsarbeidet, er innsatsen under 25 prosent i Italia og Spania. Dette viser tall fra tidsbruksundersøkelser som er gjennomført i 15 europeiske ...
  • Nordmenn blant de ivrigste på kultur : kulturbruk i 24 europeiske land 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2011-10)
   Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet for 24 land i Europa. Noen land har likevel større ...
  • Nordmenn bruker minst tid på husholdsarbeid og måltider : tidsbruk i europeiske land 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2005-03)
   En sammenligning av hva døgnet brukes til i ti europeiske land viser at svenskene bruker mest tid på inntektsarbeid, mens nordmenn bruker minst tid på husholdsarbeid og måltider. Kvinnene gjør minst 60 prosent av ...