• Innvandrarane i næringslivet 

      Vartdal, Kjersti Pauline (Journal article, 2006-10)
      Ein stor prosentdel av innvandrarbefolkninga etablerte i 2005 sitt eige føretak. Men i dei norske styreromma er det fleire med utanlandsk statsborgarskap enn nordmenn med innvandrarbakgrunn.