• Hvor stor er innvandringen til Norge? 

      Vassenden, Kåre (Journal article, 2001-05)
      2000 flyttet 36 500 personer til Norge, og 26 600 personer ble registrert som utflyttet. Innflyttingsoverskuddet ble dermed nær 10 000. Kan slike tall sies å være høye, eller er en nettoinnvandring på bare 0,25 prosent av ...