• 25 år med selvbestemt abort i Norge 

   Vigran, Åsne; Lappegård, Trude (Journal article, 2003)
   Lov om selvbestemt abort ble vedtatt 30. mai 1978 og trådte i kraft året etter. Motstanderne av loven fryktet økte aborttall. 25 år etter at loven ble vedtatt, er aborttallene nedadgående. Dette gjelder spesielt blant ...
  • Pleie- og omsorgstjenestene - bedre enn sitt rykte? : helsetjenester 

   Vigran, Åsne (Journal article, 2001-11)
   Handlingsplanen for eldreomsorgen ble godkjent i statsråd i 1997. Planen inneholder konkrete satsningsområder innenfor pleie- og omsorgstjenestene i perioden 1998-2001, men fortsatt preges nyheter om tjenestene gjerne av ...
  • Stort omfang av deltidsarbeid : stort omfang av deltidsarbeid 

   Køber, Tonje; Vigran, Åsne (Journal article, 2011-05)
   En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere utgjør kvinner om lag 90 prosent av de sysselsatte. ...