• Likestilling i ujamnt tempo 

   Vikan, Stein Terje (Journal article, 2001-09)
   På nokre felt har det gått fort: Kvinnene har ført an i utdanningsrevolusjonen, og deira yrkesdeltaking har auka dramatisk dei siste tiåra. Neste steg ser ut til å ta lengre tid: Inntektene til kvinnene er framleis langt ...
  • Læreryrket: utfordrende og belastende 

   Rønning, Elisabeth; Vikan, Stein Terje (Journal article, 2001)
   Samarbeidsklimaet i skolen er dårligere enn generelt på andre arbeidsplasser. Lærere er mer utsatt for vold eller trusler om vold og de opplever i større grad enn andre arbeidet som en psykisk påkjenning. Også lønnsnivået ...
  • Noreg - verdsmeister i likestilling 

   Vikan, Stein Terje (Journal article, 2002-03)
   Noreg kjem godt ut av internasjonale samanlikningar i likestilling mellom kvinner og menn. Både innanfor utdanning, arbeidsmarknaden og det politiske liv er Noreg av dei land der kvinner kjem best ut i forhold til menn. I ...