• Sterk inntektsvekst - forskjeller består 

      Vrålstad, Signe; Lunde, Harald; Løvbak, Tove; Mørk, Eiliv (Journal article, 2009-12)
      2007 var et meget godt år for økonomien i norske husholdninger. Inntektene økte kraftig i alle grupper. Husholdningene i Akershus, Oslo og Rogaland kom best ut etter skatt, mens de i Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag lå ...