Now showing items 40-59 of 269

  • Energiregnskap og -balanse. Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 2010 og fremover 

   Moe, Sigrid Hendriks; Fedoryshyn, Nadiya; Kittilsen, Marte; Kolshus, Kristine (Notater / Documents;2017/26, Working paper, 2017-06-17)
   Notatet beskriver statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Formålet med dette notatet er å gi en beskrivelse av statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Statistikk ...
  • Enhetsregisteret og organisasjonsnummeret. 20-års jubilant med suksess 

   Furseth, Jan (Notater / Documents;2015/34, Working paper, 2015-09)
   Innføring av organisasjonsnummer og etablering av Enhetsregisteret 1. mars 1995 gjorde innsamlingen av informasjon om landets virksomheter enklere, samordnet og mer effektiv å bruke. Ordningen vekket internasjonal oppmerksomhet ...
  • Estimation of training costs for the Norwegian Labour Cost Survey (LCS) 

   Jentoft, Susie (Notater / Documents;2019/5, Working paper, 2019-01-16)
   The traditional Norwegian Labour Cost Survey (LCS) has been replaced by alternative data sources in 2016. Most of the key costs are easily available and of a high quality through Norway’s extensive registers. Indirect ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2012 

   Hansen, Jonas André (Notater / Documents;2014/42, Working paper, 2014-11)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2013 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2015/6, Working paper, 2015-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2014 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2016/06, Working paper, 2016-02)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2015 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2017/8, Working paper, 2017-01-24)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2016 

   Haglund, Anders (Notater/Documents;2018/5, Working paper, 2018-02-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2018 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater;2020/7, Working paper, 2020-03-09)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2017 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater / Documents;2019 / 11, Working paper, 2019-03-07)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet. Teknisk dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana; Båshus, Trond; Strand Støren, Kristina (Notater / Documents;2019/26, Working paper, 2019-06-24)
   Denne rapporten beskriver SSBs arbeid våren 2019 med å etablere en webplattform for måling av livskvalitet. Dette arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet og utgjør et steg i etableringen av et helhetlig nasjonalt system ...
  • Etterhåndsstratifisering og estimering innen del-bestander 

   Dagsvik, John K. (Artikler;66, Working paper, 1974)
   Under bearbeidingen av resultatene fra de arbeidskraftundersøkelser Statistisk Sentralbyrå gjennomfører på utvalgsbasis, blir de som er intervjuet gruppert, etter kjønn og alder. En slik teknikk kalles etterhandsstrati ...
  • Etterspørsel etter hvitevarer 2016. Modell og prognoser 

   Hungnes, Håvard (Notater / Documents;2016/05, Working paper, 2016-02-09)
   Vi har utarbeidet en prognose for husholdningenes etterspørsel etter to kategorier hvitevarer i 2016. I denne studien har vi brukt det samme metodiske opplegget som SSB utarbeidet i 1998, og dokumentert i Eika og Skjerpen ...
  • Etterspørselen etter individrettede tjenester hvor det offentlige sørger for mye av tilbudet 

   Holmøy, Erling (Notater / Documents;2015/11, Working paper, 2015-02)
   Formålet med dette notatet er å presentere resultater og resonnementer fra empirisk forskning som er relevant når man skal tallfeste hvordan endringer i priser og inntekt(er) påvirker produksjonen av tjenester som er ...
  • Eurostudent VII. Documentation report 

   Snellingen Bye, Lise; Lundgaard, Lisa Birgitta (Notater / Documents;2019/36, Working paper, 2019-10-17)
   The Eurostudent survey is conducted every three years. The survey is part of the European Eurostudent survey that is being conducted in about 30 European countries. The aim is to obtain knowledge on students’ living ...
  • En evaluering av beregningsopplegget for kommunenes skatteinntekter i MODAG og anslagene gitt i Nasjonalbudsjettene 

   Bjørnstad, Roger (Notater;2011/2, Working paper, 2011)
   Dette notatet dokumenterer modulen i MODAG som beregner kommunenes skatteinntekter og evaluerer hvor god den er. Videre evalueres skatteanslagene som gis i Nasjonalbudsjettene i perioden 2000-2009. Finansdepartementet ...
  • Evaluering og testing av spørreundersøkelse om livskvalitet 

   Berg, Nina; Berglund, Frode; Lund, Karianne (Notater / Documents;2018/33, Working paper, 2018-08-27)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) har, på oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir), gjennomført en metodisk testing av et forslag til spørreskjema om livskvalitet. Formålet med testingen er å undersøke hvordan skjemaet fungerer ...
  • Exploring the change in skill structure of labour demand in Norwegian manufacturing 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Skjerpen, Terje (Documents;2003/9, Working paper, 2003)
   In most OECD-countries, labour demand has shifted from unskilled to skilled over time. Many analyses of this phenomenon focus either on technical change, capital-skill complementarity or mutual labour substitution. ...
  • Fastlegers inntekter og kostnader: Om etablering av et datamateriale 

   Claus, Gunnar; Hove, Ingrid Hatlebakk (Notater / Documents;2019 / 18, Working paper, 2019-04-02)
   I dette notatet presenteres fastlegers inntekts- og kostnadsforhold for årene 2014- 2017. Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere ganger tidligere gjennomført kostnads- og inntektsundersøkelser for privatpraktiserende ...
  • Forbruksundersøkelsen på Svalbard 2012. Evaluering av resultater og metode, samt anbefalinger 

   Strand, Pål; Lillegård, Magnar; Holth, Bjørn Are (Notater / Documents;2014/38, Working paper, 2014-11)
   Formålet med forbruksundersøkelsene på Svalbard er å gi en oversikt over private husholdningers forbruk. Den skal bidra i beskrivelsen av samfunnsutviklingen og økonomiske levekår på Svalbard i forhold til fastlandet. ...