Now showing items 89-108 of 269

  • Kartlegging av arbeidsforhold som oppdragstaker i a-ordningen 

   Næsheim, Helge; Johansen, Ingvild (Notater / Documents;2018/10, Working paper, 2018-03-01)
   A-ordningen gir mulighet til å få mer kunnskap om noen grupper av jobber utover ordinære arbeidsforhold, som ikke var meldepliktige til det gamle Aa-registeret. I a-ordningen er arbeidsforhold som lønnstakere delt inn ...
  • Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene 

   Bøeng, Ann Christin; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil M. (Notater / Documents;2014/45, Working paper, 2014-12)
   En rekke politikkinstrumenter er blitt iverksatt for å flytte husholdningenes energiforbruk bort fra fossilt brensel til fornybar energi, og øke energieffektiviteten i norske hjem. Slike endringer kan dels gå gjennom ...
  • Kirkestatistikk i Statistisk sentralbyrå. Dokumentasjon 

   Taule, Liv (Notater / Documents;2014/33, Working paper, 2014-08)
   SSB har siden 2001 hatt ansvaret for innrapportering og publisering av regnskap for de kirkelige fellesrådene og siden 2005 for av innsamling av tjenestedata fra menighetene/soknene i Den norske kirke (Dnk). Begge statistikkene ...
  • Kjørelengdestatistikk. Endringer i metode og beregninger 2018 

   Lund, Vidar (Notater / Documents;2019/32, Working paper, 2019-08-27)
   Statistikk for samlede og gjennomsnittlige årlige kjørelengder for den norske bilparken ble første gang publisert i 2009. Oppdaterte beregninger av kjørelengdene har siden blitt offentliggjort hvert år basert på ...
  • Klassifi sering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse. Dokumentasjon av nye standarder gjeldende f.o.m. 2010 

   Rognstad, Ole; Bye, Anne Snellingen; Hovland, Ivar (Notater / Documents;2015/32, Working paper, 2015-09)
   Hovedformålet med dette notatet er å dokumentere de nye standardene for klassifisering av jordbruksbedriftene etter driftsform og økonomisk størrelse. Standardene tar utgangspunkt i EUs retningslinjer, men er tilpasset ...
  • Klima- og lavutslippsløsninger. Vil ny EU-forordning bedre statistikkgrunnlaget? 

   Kolshus, Kristine E.; Weyer, Ingrid S. (Notater / Documents;2016/19, Working paper, 2016-08-29)
   Tall for miljørelaterte varer og tjenester er fra 2017 rapporteringspliktig til Eurostat jamfør EU forordning 538/2014 om miljøøkonomiske regnskaper. Tallene skal vise produksjon av miljørelaterte varer og tjenester samt ...
  • Kommunenes bundne kostnader 2011-2013: Estimater fra modellen KOMMODE 

   Langørgen, Audun; Løkken, Sturla; Aaberge, Rolf (Notater / Documents;2015/43, Working paper, 2015-11)
   Formålet med dette notatet er å dokumentere nye estimeringsresultater fra kommunemodellen KOMMODE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bruker estimeringsresultater fra modellen blant annet i arbeidet med å revidere ...
  • Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk. Årsrapport 2014 

   Jensen, Arne (Notater / Documents;2015/1, Working paper, 2015-01)
   Notatet gjør rede for virksomheten i Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2014. Det inkluderer utvalgets avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), utvalgets aktivitet (kapittel 2), ...
  • Kostnader og utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017 

   Holtsmark, Bjart (Notater / Documents;2017/16, Working paper, 2017-03-17)
   Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble 3. desember 2016 enige om en budsjettavtale for 2017, Stortinget (2016). Denne avtalen innebærer et omsetningskrav i 2020 med 4 prosent avansert biodrivstoff ...
  • Kostnadsindeks for innenriks sjøfart. Endringer i vekter og beregninger fra 2017 

   Sandnes, Sondre Holm; Lund, Vidar (Notater / Documents;2018/9, Working paper, 2018-04-26)
   Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart - også kjent som nærsjøindeksen - består av delindekser for fartøytypene ferge, liten hurtigbåt, stor hurtigbåt, slepebåt og andre fraktefartøy. Fra 2009-2017 ble det også produsert ...
  • KOSTRA- rapportering 2015. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap 

   Bredeli, Else (Notater / Documents;2015/39, Working paper, 2015-11-02)
   Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2015» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan ...
  • KOSTRA-rapportering 2014. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap 

   Unknown author (Notater / Documents;2014/36, Working paper, 2014-11)
   Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2014» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan ...
  • KOSTRA-rapportering 2016. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap 

   Bredeli, Else (Notater / Documents;2016/28, Working paper, 2016-11-01)
   Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2016» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan ...
  • KOSTRA-rapportering 2017. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap 

   Bredeli, Else (Notater / Documents;2017/36, Working paper, 2017-11-01)
   Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2017» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan ...
  • KOSTRA-rapportering 2018. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap 

   Bredeli, Else (Notater;2018/42, Working paper, 2018-11-01)
   Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2018» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som ...
  • KOSTRA-rapportering 2019. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap 

   Kringlebotten, Marit (Notater / Documents;2019/37, Working paper, 2019-11-01)
   Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2019» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA. Erfaringene viser at det er ...
  • KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2014 

   Unknown author (Notater / Documents;2014/30, Working paper, 2014-08)
   Dette notatet omfatter rapporter for 2014 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og veldikehold av rapporteringsinnholdet. Representantene i arbeidsgruppene er fra ...
  • KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2015 

   Unknown author (Notater / Documents;2015/27, Working paper, 2015-07)
   Dette notatet omfatter rapporter for 2014 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet. Representantene i arbeidsgruppene er fra ...
  • KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2016 

   Unknown author (Notater / Documents;2016/16, Working paper, 2016-08-08)
   Dette notatet omfatter rapporter for 2015 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet. Representantene i arbeidsgruppene er fra ...
  • KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2014 

   Unknown author (Notater / Documents;2014/31, Working paper, 2014-08)
   Vedlegg