Now showing items 125-144 of 272

  • Labour Cost Survey. Quality Report 2012 

   Flaaten, Magnus; Hagen, Thomas (Notater / Documents;2014/46, Working paper, 2014-12)
   This quality report accompanied the data on the Norwegian Labour Cost Survey 2012 which was forwarded to Eurostat in 2014. Every fourth year Statistics Norway conducts a labour cost survey in accordance to the Commission ...
  • Land use statistics for urban settlements 

   Engelien, Erik; Schøning, Per (Documents;2000/12, Working paper, 2000-09-14)
   Statistics Norway is now developing methods based on the use of administrative registers for in a simple and cost-efficient way, to produce urban settlement boundaries and land use statistics for urban settlements. The ...
  • Lederskapsundersøkelsen 2015 Dokumentasjonsrapport 

   Torsteinsen, Arnhild (Notater / Documents;2017/17, Working paper, 2017-03-10)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført Lederskapsundersøkelsen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF). En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2000. Da inngikk den i Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2015. Dokumentasjonsrapport 

   Jensen, Cato Hernes (Notater / Documents;2018/37, Working paper, 2018-09-25)
   Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Populasjonen i LMU er alle utleieboliger ...
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2016. Dokumentasjonsrapport 

   Jensen, Cato Hernes (Notater / Documents;2018/38, Working paper, 2018-09-25)
   Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når vi ...
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Holseter, Christoffer (Notater / Documents;2018/19, Working paper, 2018-05-08)
   Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når ...
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport 

   Holmøy, Aina (Notater / Documents;2019 / 15, Working paper, 2019-03-25)
   Statistisk sentralbyrås Leiemarkedsundersøkelse er en årlig undersøkelse om leienivåer for leide boliger i Norge. Denne publikasjonen dokumenterer gjennomføringen av datainnsamlingen og viser en enkel analyse av frafall ...
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2019. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2019/44, Working paper, 2019-12-18)
   Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når ...
  • Levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse – mål for sysselsetting 

   Wettergreen, Joachim; Karlsen, Håkon Torfinn; Jensen, Arne (Notater;2020/5, Working paper, 2020-03-02)
   SSB anbefaler hvilken informasjon om sysselsetting som burde inngå i registerbasert offisiell levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse, og om det kan hjelpe å belyse Norges oppfyllelse av CRPD artikkel 27 ...
  • Levekårsundersøkelse blant innsatte 2014. Dokumentasjonsnotat 

   Revold, Mathias Killengreen (Notater / Documents;2015/38, Working paper, 2015-10)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2014 en undersøkelsen om levekår blant innsatte i norske fengsler. SSB gjennomførte også en tilsvarende undersøkelse i 2003. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge levekår før ...
  • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 Dokumentasjonsrapport 

   Holmøy, Aina; Wiggen, Kjersti Stabell (Notater / Documents;2017/20, Working paper, 2017-05-23)
   Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. Med finansiering fra myndighetene har Statistisk sentralbyrå (SSB) tidligere gjennomført tre ...
  • Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Holseter, Christoffer (Notater / Documents;2018/24, Working paper, 2018-05-31)
   Formålet med undersøkelsen er å kartlegge levekår for synshemmede og blinde. Undersøkelsen ble gjennomført med samme spørreskjema som i Levekårs-undersøkelsen EU-SILC. I tillegg ble grad av synshemming og synshemmingens ...
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015 Tema boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd. Dokumentasjonsnotat 

   Revold, Mathias Killengreen; Holmøy, Aina (Notater / Documents;2016/03, Working paper, 2016-01)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen ...
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016 Tema: Idrettsaktiviteter. Dokumentasjonsnotat 

   With, Mari Lande; Revold, Mathias Killengreen; Isungset, Martin Arstad (Notater / Documents;2017/12, Working paper, 2017-02-08)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen ...
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk. Dokumentasjonsnotat 

   Sandvik, Lene; Holseter, Christoffer (Notater / Documents;2018/7, Working paper, 2018-02-09)
   Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig levekårsundersøkelse som gjennom¬føres av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen brukes til offisiell statistikk og er en del av EU-SILC- samarbeidet (Statistics on Income and Living ...
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018 Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd 

   Støren, Kristina Strand; Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019 / 14, Working paper, 2019-03-15)
   Levekårsundersøkelsen EU-SILC dekker årlig et bredt levekårsområde, og i tillegg kommer temaområder for levekårsundersøkelsen, som roterer med en syklus på tre år. I løpet av en treårig syklus belyses levekårskomponentene ...
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter. Dokumentasjonsnotat 

   Støren, Kristina Strand; Lundgaard, Lisa Birgitta (Notater;2020/2, Working paper, 2020-01-16)
   Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig levekårsundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført ...
  • Levekårsundersøkelsen EUSILC 2014. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk. Dokumentasjonsrapport 

   Sandvik, Lene; Revold, Mathias Killengreen (Notater / Documents;2015/18, Working paper, 2015-03)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen ...
  • Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013. Dokumentasjonsrapport 

   Vrålstad, Signe; Revold, Mathias Killengreen (Notater / Documents;2014/47, Working paper, 2014-12)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø har blitt gjennomført 7 ganger tidligere, i 1989, ...
  • Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016 : Dokumentasjon 

   Revold, Mathias Killengreen; Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2017/30, Working paper, 2017)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø har blitt gjennomført 6 ganger tidligere, i 1996, ...