• Bruk av en EDB-maskin i statistikkproduksjonen 

      Nordbotten, Svein (Journal article, 1959)
      Fra å bære et biprodukt av annen virksomhet har statistikkproduksjonen i et moderne samfunn utviklet seg til en stor og krevende databearbeidingsoppgave. Da Statistisk sentralbyra i Norge ble opprettet i 1876, ble dette ...