Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBarth, Nini
dc.contributor.authorBrasch, Thomas von
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-10-19T11:33:02Z
dc.date.available2017-10-19T11:33:02Z
dc.date.issued2016-07-06
dc.identifier.isbn978-82-537-9359-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461037
dc.description.abstractNorge har de siste 45 årene gått fra å være et middels rikt land til å bli et av verdens rikeste land på slutten av 2000-tallet. Dette notatet viser to ulike dekomponeringer som kan bidra til å forstå inntektsutviklingen. Første kapittel innleder med bakgrunn for notatet. Det andre kapitlet gir en kort gjennomgang av veksten i disponibel realinntekt i Norge siden 1970. Det tredje kapitlet viser bidrag til vekst i disponibel realinntekt for Norge dekomponert i bidrag fra produksjonsvekst, bytteforholdsgevinster og endringer i rente- og stønadsbalansen. I det fjerde kapitlet blir akkumulert vekst i disponibel realinntekt siden 1970 dekomponert per innbygger i følgende komponenter: 1) produktivitet i olje- og gassnæringen 2) produktivitet i andre næringer 3) overflyttingsgevinster 4) bytteforholdsgevinster fra olje og gass 5) bytteforholdsgevinster fra andre varer 6) rente- og stønadsbalansen og 7) arbeidstimer sett i forhold til befolkningen. Begge dekomponeringene tar utgangspunkt i nasjonalregnskapets definisjoner og begge er tidligere publisert av Statistisk sentralbyrå.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesNotater / Documents;2016/15
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectMetodenb_NO
dc.titleDekomponering av veksten i disponibel realinntektnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal