Show simple item record

dc.contributor.authorHøstmark, Camilla
dc.contributor.authorMathiesen, Marit
dc.contributor.authorPedersen, Kari
dc.contributor.authorØstensen, Katharina
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-10-20T08:47:44Z
dc.date.available2017-10-20T08:47:44Z
dc.date.issued2016-03-30
dc.identifier.isbn978-82-537-9315-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461208
dc.description.abstractBeholdningene, transaksjonene og vekstratene i pengemengden endret seg som følge av omleggingen av pengemengdestatistikken i 2014/2015. Dette notatet omtaler konsekvensene for beholdningsnivåer i pengemengden. Metode for beregning av transaksjoner og vekstrater er uendret. Virkningen på transaksjoner og vekstrater omtales derfor ikke særskilt i dette dokumentet, men det er gjort rede for beregning av bruddstørrelser som ble benyttet ved utregning av transaksjoner for periodene etter innføring av nye innskuddsspesifikasjoner. En grundigere gjennomgang av metoder og internasjonale standarder finnes i publikasjonen Pengemengdestatistikken - Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder (Tangen 2014). I det nye rammeverket for pengemengdestatistikken inngår M3 som hovedaggregat i pengemengden. M1 og M2 er videreført som delmengder. Aggregatene M1, M2 og M3 publiseres fordelt på sektor. M3 fordeles i tillegg på finansobjekt. Basispengemengden M0 er ikke påvirket av omleggingen. Beholdningene i pengemengdeaggregatet M3 ligger på et lavere nivå sammenlignet med det tidligere publiserte hovedaggregatet M2. Nye definisjoner av pengeholdende sektorer og pengeutstedende sektorer, som følge av endret finansobjektsomfang i pengemengden, bidro til dette. Endringer i sektoromfang påvirket også beholdningsnivået på nettofordringene overfor pengenøytrale sektorer. Tidsseriene som omtales i notatet strekker seg fra perioden januar 2008 til mars 2015 der annet ikke er oppgitt. Valg av startperiode for tidsserier i den nye pengemengdestatistikken begrunnes i nytt regelverk av 2007, som åpnet for finansiering av boliglån ved opptak av obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF). Etter at Finansdepartementet høsten 2008 lanserte bytte av statspapirer mot OMF med bankene, ble det etablert en rekke nye kredittforetak som fikk økt betydning for pengemengden. Fra og med april 2015 ble det innført nye innskuddsspesifikasjoner i balanserapporteringen og det oppsto et brudd i beholdningsserier der innskudd inngikk. Beholdningstall fra periodene før april 2015 er derfor ikke sammenlignbare med senere perioder. Som følge av ny innskuddsavgrensning ble alle transaksjonsberegninger bruddkorrigert i perioden april 2015. Vekstserier er dermed sammenlignbare tilbake til januar 2009. Bruddet i beholdningsserier medførte ingen endring i tidligere publiserte tidsserier og er omtalt i et eget kapittel. Det ble opprettet nye statistikkbanktabeller i forbindelse med omleggingen av pengemengdestatistikken. Disse tabellene inneholder serier for den nye statistikken. I vedlegg til notatet vises utvalgte tidsserier som tallfester effektene omtalt i dokumentet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesNotater / Documents;2016/09
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectStatistikkproduksjonnb_NO
dc.subjectDokumentasjonnb_NO
dc.titleOmlegging av pengemengdestatistikken. Dokumentasjon av endringer fra tidligere publisert statistikknb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412nb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal