Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjefsen, Hege Marie
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-11-22T14:22:09Z
dc.date.available2017-11-22T14:22:09Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.isbn978-82-537-9217-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467621
dc.description.abstractI notatet gis en overordet beskrivelse av MOSART-modellen, som blant annet brukes til å framskrive tilbud av arbeidskraft etter utdanning. Vi beskriver dataene som ligger til grunn for modellen, og hvordan de er kategorisert. Videre beskrives modelleringen av utdanning i MOSART mer detaljert. Tidsserier for studenter fordelt på utdanningsfelt og nivå fra de siste 20 årene presenteres, samt tilsvarende tidsserier etter høyeste fullførte utdanningsnivå og – felt. Dette gir en beskrivelse av sentrale utviklingstrekk de senere årene. Sannsynligheten for å ta ulike utdanningsvalg påvirkes av alder. Notatet framstiller denne sammenhengen for to utfall: Å starte i utdanning, og å fullføre utdanning. Videre beskriver notatet hvorfor ulike formål ved framskrivinger krever ulike modeller, og tar for seg forskjellene mellom MOSART og LÆRERMOD, som er en mer spesialisert modell. Vi framskriver andelen av befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning ved begge modeller, og sammenligner resultatene.nb_NO
dc.description.sponsorshipKunnskapsdepartementetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesNotater / Documents;2015/36
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectDokumentasjonnb_NO
dc.subjectModellernb_NO
dc.subjectMOSARTnb_NO
dc.titleFramskrivinger av arbeidstilbud fordelt etter utdanning. Definisjoner og forutsetningernb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412nb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal