Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkiri, Halvard
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-11-23T12:58:56Z
dc.date.available2017-11-23T12:58:56Z
dc.date.issued2015-02
dc.identifier.isbn978-82-537-9096-1
dc.identifier.issn1891-5906
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467846
dc.description.abstractDet viktigste formålet med dette notatet var å dokumentere det statistiske materialet, seinere omtalt som ‘KomTab’, hentet fra nylig digitaliserte, eldre kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906–1968. Statistikken basert på materialet er tilgjengelig i Statistikkbanken i Statistisk sentralbyrå (SSB). Tall for de mest sentrale variablene fins som tabell 10759 den offentlige (eksterne) delen av statistikkbanken, mens alt detaljert materiale ligger i den interne statistikkbanken, i tabell 10468. Det nye ved dette statistiske materialet er kommunetall for folkemengdens bevegelse før 1951, og at det for fødte inneholder detaljerte opplysninger. Hovedtallene tilbake til 1931 samsvarer, med få unntak, svært godt med publiserte fylkes- og landstall i NOS Folkemengdens bevegelse, mens eldre tall oftest avviker en del, mest på grunn definisjonsulikhet. Under arbeidet med sammenlikninger og overordnet dokumentasjon har det vist seg at det fins lite, og til dels misvisende, trykt dokumentasjon på dette statistikkområdet, noe som lett kan føre til feiltolkning eller i beste fall til usikkerhet om tallenes omfang og fullstendighet. Det gjelder særlig dokumentasjonen av tall for levendefødte på 1920- og 1930-tallet, publisert i NOS Folkemengdens bevegelse. Disse tallene er langt fra så mye for lave som fotnotetekster kan gi inntrykk av i en tid med treg innrapportering. På 1920-tallet er for øvrig KomTab-tallene de som er minst for lave. Arkivert, utrykt materiale har vært nyttig for avklaringen av tallomfang.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesNotater / Documents;2015/14
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectDokumentasjonnb_NO
dc.titleDokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968nb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412nb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal