Show simple item record

dc.contributor.authorTaule, Liv
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-12-04T09:12:14Z
dc.date.available2017-12-04T09:12:14Z
dc.date.issued2014-08
dc.identifier.isbn978-82-537-8982-8
dc.identifier.issn1891-5906
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468893
dc.description.abstractSSB har siden 2001 hatt ansvaret for innrapportering og publisering av regnskap for de kirkelige fellesrådene og siden 2005 for av innsamling av tjenestedata fra menighetene/soknene i Den norske kirke (Dnk). Begge statistikkene innrapporteres via KOSTRA-portalen. Rapporten tar for seg ulike sider ved innrapporteringen og hvordan tallmateriale for Den norske kirke presenteres i SSB. Etter en innledning med historikk og formål, legger rapporten frem de ulike datakildene og populasjoner som sammenstilles i publiseringssammenheng. Rapporten gir også et innblikk i forarbeidet til årsstatistikken og i innrapporterings- og revisjonsrutiner. Tjenestetall for Den norske kirke blir publisert på kommune- og fylkesnivå i KOSTRA, både indikatorer og utvalgte grunnlagstall. I tillegg blir noen nøkkeltall fra årsstatistikken publisert i egen publisering på bispedømmenivå. Regnskapstall for de kirkelige fellesrådene blir publisert i separat publisering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesNotater / Documents;2014/33
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectDokumentasjonnb_NO
dc.subjectStatistikkproduksjonnb_NO
dc.titleKirkestatistikk i Statistisk sentralbyrå. Dokumentasjonnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal