Show simple item record

dc.contributor.authorClaus, Gunnar
dc.contributor.authorNæsheim, Helge Nome
dc.date.accessioned2018-03-21T21:00:15Z
dc.date.available2018-03-21T21:00:15Z
dc.date.issued2017-08-22
dc.identifier.isbn978-82-537-9587-4
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2491582
dc.description.abstractInnvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Blant innvandrere gikk andelen sysselsatte i 2013 ned fra 58 prosent for 60-61-åringer til 54 prosent blant 62-åringer. For ikke-innvandrere var nedgangen fra 76 prosent til 66 prosent. Før pensjonsreformen i 2011 var forskjellen enda større. Det at innvandrere jevnt over har færre opparbeidede pensjonsrettigheter som 61-åringer, betyr at de har mer å vinne på å fortsette i arbeid enn ikke-innvandrere. De tiltak som kom med pensjonsreformen ga derfor også mindre ekstra stimulans for innvandrere til å fortsette i arbeid jamført med ikke-innvandrere. Rapporten belyser avgang fra arbeidsmarkedet for eldre innvandrere. Vi avgrenser oss til innvandrere med minst 10 års botid i Norge og ser på personer i aldersgruppen 50-66 år. Innvandrerne sammenlignes med dem i befolkningen som ikke er innvandrere. Avgangen fra arbeidsmarkedet er markert allerede fra midten av 50-årene for både innvandrere og ikke-innvandrere. Uførhet er den viktigste årsaken til varig avgang fra sysselsetting. Andelen med uføretrygd er ganske lik for innvandrere og ikke-innvandrere i årene 2008-2013. Men det er store variasjoner i andelen etter innvandrernes landbakgrunn. Arbeidet med rapporten ble finansiert gjennom et oppdrag fra daværende Barne-, likestillings, og inkluderingsdepartementet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2017/24
dc.subjectTrygd og stønadnb_NO
dc.subjectSysselsettingnb_NO
dc.subjectArbeidnb_NO
dc.subjectLønnnb_NO
dc.titleAvgang fra arbeidslivet blant innvandrerenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO
dc.source.pagenumber23 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record