Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTodorovic, Jovana
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2019-05-16T11:49:36Z
dc.date.available2019-05-16T11:49:36Z
dc.date.issued2019-03-27
dc.identifier.isbn978-82-537-9907-0
dc.identifier.issn2535-7271
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2597870
dc.description.abstractReise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Foruten data om nordmenns reisevaner, samles det også inn data om grensehandel, bruk av tobakk og andre rusmidler, bruk av internett og informasjonsteknologi, vedfyring, influensavaksine, barnevaksinasjon og holdninger til innvandring. Noen temaer er med hvert kvartal, mens andre er med kun én gang. Til hvert kvartal i 2018 ble det trukket et utvalg på 2 000 personer i alderen 16 til 79 år. I fjerde kvartal ble det trukket et tilleggsutvalg på 1 000 personer som kun fikk spørsmål om rusvaner. Det er noe variasjon i svarprosent mellom kvartalene, med 52 prosent som den laveste i andre kvartal, og 58 prosent som den høyeste i fjerde kvartal. Ser man alle kvartaler under ett, ble svarprosenten 55 prosent. De viktigste årsakene til frafall er at vi ikke kommer i kontakt med respondentene og at personer ikke ønsker å delta. Det er yngre personer, spesielt aldersgruppen 25-44 år og personer med lav eller ingen utdanning som er vanskeligst å få med på undersøkelsen. Rapporten undersøker om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, landsdel og utdanning. Vi finner at avvikene mellom netto- og bruttoutvalgene generelt sett er små, og at de i de fleste tilfeller ikke har betydning for analysene. Vi finner noen avvik når det gjelder aldersfordeling. Personer i alderen 25–44 år er noe mindre representert i nettoutvalget enn andre aldersgrupper. De største avvikene finner vi når vi studerer utdanningsnivået. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdanning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesNotater / Documents;2019 / 17
dc.subjectReisernb_NO
dc.subjectFeriernb_NO
dc.subjectUndersøkelsernb_NO
dc.titleReise- og ferieundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapportnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber140 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel