Show simple item record

dc.contributor.authorPilskog, Geir Martin
dc.contributor.authorSverrbo, Erik
dc.date.accessioned2022-05-10T12:41:40Z
dc.date.available2022-05-10T12:41:40Z
dc.date.issued2000-09-15
dc.identifier.isbn82-537-4838-8
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2995098
dc.description.abstractDenne rapporten skildrar bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet i 1999. Resultata byggjer på ei utvalsbasert undersøking som Statistisk sentralbyrå gjennomførte kring årsskiftet 1999/2000. Undersøkinga femna om nesten 5 000 private føretak. Definisjonar av tekniske uttrykk og omgrep presenterast i eit eige oversyn, men vert også gjorde greie for i dei enkelte kapitla. I 1999 hadde berre kvart tiande føretak med tilgang til Internett og minst ti sysselsette ei omsetning på minst 1 prosent av den totale omsetninga frå elektronisk handel via Internett. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi var utbreidd i næringslivet ved utgangen av 1999. Så godt som alle føretak hadde teke i bruk informasjonsteknologi. Tilgangen til Internett var også stor. Resultata syner at 2 av 3 føretak hadde tilgang til Internett. Om lag 1 av 4 føretak hadde Intranett, medan under 1 av 10 brukte Ekstranett. EDI var ein mindre utnytta teknologi enn Internett. I 1999 brukte 1 av 5 føretak EDI. Publikasjonen finst også på heimesidene til SSB, http//www.ssb.no.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2000/24
dc.subjectInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKTen_US
dc.titleBruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 1999en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber50 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record