Show simple item record

dc.contributor.authorTysse, Tone Ingrid
dc.date.accessioned2022-09-13T10:36:32Z
dc.date.available2022-09-13T10:36:32Z
dc.date.issued2001-08-17
dc.identifier.isbn82-537-4970-8
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017478
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten er å analysere tidligpensjonering blant eldre arbeidstakere når valg av pensjoneringstidspunkt blir betraktet både som et resultat av rasjonelle vurderinger knyttet til det gjeldende pensjons-system og som en følge av forhold knyttet til arbeidsstedet. Problemstillingen er interessant av flere grunner. Yrkesdeltakelsen blant eldre arbeidstakere synker, gjennomsnittlig pensjonsalder blir stadig lavere, og antallet alderspensjonister forventes å øke betydelig de nærmeste tyve årene. Isolert sett vil dette skape et sterkt press på offentlige budsjetter og vil kunne føre til en høyere forsørgerbyrde blant fremtidens yrkesaktive. Uførepensjon er den klart mest brukte tidligpensjonsordningen i Norge. I tillegg har enkelte yrkesgrupper lovfestet rett til å gå av med tjenestepensjon før ordinær pensjonsalder som er 67 år. Det eksisterer ingen universell førtidspensjonsordning, men en ordning om avtalefestet førtids-pensjon, AFP, ble introdusert i 1989. Over en tiårsperiode er ordningen blitt modifisert med hensyn til hvem som omfattes av ordningen, og alderskriteriet er redusert fra 66 til 62 år. Disse endringene har skjedd selv om arbeidsmarkedet har vært preget av oppgangskonjunktur siden 1993, og til tross for at den demografiske utviklingen vi står overfor gjør det nødvendig å stimulere eldre arbeidstakere til å forbli yrkesaktive så lenge som mulig. Den personalpolitikk som føres overfor eldre arbeidstakere vil være avgjørende for denne gruppens ønske om og muligheter til å stå i arbeid i årene som kommer. Vi ønsker derfor å studere hvordan eldre arbeidstakere tilpasser seg de ulike tidligpensjonsordningene og hvilke kjennetegn ved arbeidsplassen som er av betydning for om man velger å førtidspensjonere seg eller ikke, når det blir tatt hensyn til at ikke alle har rett til AFP.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2001/26
dc.subjectUføretrygden_US
dc.subjectPensjonen_US
dc.subjectFørtidspensjonen_US
dc.titleEffects of enterprise characteristics on early retirementen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber26 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record