Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSmith, Tone
dc.contributor.authorStave, Svein Erik
dc.date.accessioned2022-09-13T13:30:17Z
dc.date.available2022-09-13T13:30:17Z
dc.date.issued2001-12-27
dc.identifier.isbn82-537-5014-5
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017571
dc.description.abstractDenne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til økonomi i kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra kommunale kloakkrenseanlegg i 2000. Den gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer og gebyrer i avløpsektoren med hovedvekt på 2000. Tall fra tidligere år er også med for om mulig å avdekke trender. I tillegg oppsummerer den de viktigste trekkene ved avløpsbehandlingen, blant annet utslipp av fosfor og nitrogen fra renseanlegg og separate avløpsanlegg, renseeffekt, antall avløpsanlegg, hydraulisk kapasitet, tilknytningsgrad, slamdisponering og innhold av tungmetaller i slam. Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1990 samlet inn fysiske data for avløpsektoren i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). I 1998 ble dataene for første gang samlet inn ved hjelp av det nye elektroniske rapporteringssystemet SESAM, som avløste forgjengeren SSB-AVLØP. Fra og med rapporteringsåret 1993 ble SSBAVLØP utvidet til også å omfatte økonomisk informasjon om avløpsektoren, og denne informasjonen er også videreført i SESAM. I 2001 ble så ennå et nytt rapporteringssystem tatt i bruk. Halvparten av landets kommuner rapporterte økonomidata om kommunalt avløp gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Fra og med neste år vil hele rapporteringen på kommunalt avløp (både økonomi- og fysiske data) gå gjennom KOSTRA.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2001/43
dc.subjectVannkraften_US
dc.subjectUtslippen_US
dc.subjectForurensningen_US
dc.subjectKlimaen_US
dc.titleRessursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektorenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber64 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel