Show simple item record

dc.contributor.authorFjærli, Erik
dc.contributor.authorRybalka, Marina
dc.date.accessioned2024-05-07T13:57:22Z
dc.date.available2024-05-07T13:57:22Z
dc.date.issued2023-03
dc.identifier.isbn978-82-587-1707-9
dc.identifier.issn2535-7271
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3129563
dc.description.abstractI dette notatet gir vi en oversikt over utviklingen til foretak som har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd i perioden 2006 til 2021. I tidligere analyser har vi estimert effekter av finansiell støtte fra Forskningsrådet på FoU-intensitet (dvs. kostnader til forskning og utvikling per ansatt), antall ansatte, omsetning og produktivitet gjennom å sammenligne foretak som har søkt om støtte fra Forskningsrådet og som har fått ganske lik prosjektvurdering, men der noen har fått tildelt støtte og andre ikke. Datagrunnlaget for disse analysene har vært alle foretak som har søkt om støtte, både nye søkere og foretak som tidligere har fått støtte. I dette notatet har vi avgrenset analysen til nye mottakere av støtte. Her er utvalget for lite til at vi kunne gjøre sammenlignende analyser og vi ser på utviklingen hos nye brukere før og etter mottak av støtte. Der vi kan observere at støtte fra Forskningsrådet faller sammen med økt FoU så kan det altså både skyldes at støtten tilfaller relevante foretak (foretak med høy FoU-aktivitet) og at støtten faktisk utløser mer FoU. Sett i sammenheng med tidligere resultater (se Rapport 2022/13), er det likevel rimelig å anta at støtte fra Forskningsrådet utløser økt FoU-innsats også blant nye kunder. I perioden vi ser på kan vi også se en viss endring i Forskningsrådets tildelingspraksis, gjennom at flere foretak får støtte. De nye kundene er både mindre målt ved antall ansatte og omsetning og mindre FoU-intensive enn gamle kunder. Siden 2006 er Forskningsrådets kunder blitt likere andre foretak, både målt ved FoU-kostnader, antall ansatte og omsetning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesNotater;2023/14
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.titleResultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2021. Utviklingen i FoU-utgifter, antall ansatte og omsetning blant nye kunderen_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.rights.holder© Statistisk sentralbyråen_US
dc.source.pagenumber19en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal