• Dataarkiver 

   Aukrust, Odd; Nordbotten, Svein (Arbeidsnotater (Statistisk sentralbyrå) / IO;1969/2, Working paper, 1969)
   Den tradisjonelle måte å lage statistikk på, er ved undersøkelser i form av tellinger. Ved en telling blir opplysninger i de fleste tilfelle hentet inn på skjemaer fra individuelle oppgavegivere. Skjemaene undergis en ...
  • Editing statistical records by neural networks 

   Nordbotten, Svein (Journal article; Peer reviewed, 1995)
   Editing records to ensure quality in statistical surveys is an expensive and timeconsuming process. Since the introduction of computers in statistical processing, development and use of automated editing have been important ...
  • Prosjektet Variabelkatalog og et referansesystem til arkivert numerisk informasjon 

   Nordbotten, Svein (Arbeidsnotater IO;nr 73/8, Working paper, 1972)
   Begrepet variabelkatalog har gjennom flere år gått igjen i arbeidsprogrammer og prosjektbeskrivelser. I den senere tid har det bl.a. vært trukket fram i forbindelse med Byråets opplysningsvirksomhet og markedsføring av ...
  • A unit-error theory for register-based household statistics 

   Zhang, Li-Chun (Discussion Papers;598, Working paper, 2009)
   The next round of census will be completely register-based in all the Nordic countries. Household is a key statistical unit in this context, which however does not exist as such in the administrative registers available, ...