• Et åpnere forskningssystem? 

      Cappelen, Ådne; Fagerberg, Jan; Sandmo, Agnar (Journal article, 2011)
      I mai i år ble NOU 2011:6 «Et åpnere forskningssystem» lagt fram. Hovedproblemstillingen for utvalget var hvordan man kan få mer ut av ressursinnsatsen i offentlig finansiert forskning. Utvalget utviklet et beregningsopplegg ...