• Reform av offentlig tjenestepensjon 

      Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2018/33, Research report, 2018-10-22)
      Hovedformålet med denne rapporten er å belyse virkningene av avtalen om endringer i de offentlige tjenestepensjonsordningene som partene i arbeidslivet kom fram til 3. mars 2018. Hovedelementene i avtalen er at alle ...